Naše mobility

Zistite niečo o zaujímavých mobilitách, ktoré absolvovali naši učitelia

Blended Learning

jún 2016 - účastník Mgr. Valjašková - Cambridge, UK

Tento kurz je orientovaný na praktické využívanie technológií vo vzdelávaní. Kurz obsahuje tieto témy:

- nové technológie
- použitie Moodle alebo iných virtuálnych vzdelávacích programov
- e-moderovanie
- riadenie vzdelávacieho procesu
- vytváranie e-kurzov
- využívanie nástrojov na spoluprácu

Prezentáciu o kurze si môžete pozrieť tu: 

Projektový manažment pre medzikultúrne výmenné pobyty v Európe

august 2016 - účastník Ing. Sňahničanová - Porto, Portugalsko

Na tomto kurze získame vedomosti o právnych, praktických a finančných aspektoch výmenných pobytov tak, aby sme mohli výmenné projekty sami realizovať. Na kurze v Porte sme sa sústredili na interkultúrnu komunikáciu.

Prezentáciu o kurze si môžete pozrieť tu: 

 

Projektový manažment pre medzikultúrne výmenné pobyty v Európe

marec 2017 - účastník Mgr. Valjašková - Tenerife, Kanárske ostrovy

Na tomto kurze získame vedomosti o právnych, praktických a finančných aspektoch výmenných pobytov tak, aby sme mohli výmenné projekty sami realizovať. Na kurze na Tenerife sme sa sústredili na praktickú a formálnu stránku tvorby, realizácie a hodnotenia projektu.

Prezentáciu o kurze si môžete pozrieť tu: 


 

Kreativita v triede

júl 2017 - účastník Mgr. Hamárová - Cambridge, UK

Ako rozvíjať kreativitu študentov a ako ozvláštniť vyučovanie? Tento kurz je veľmi prakticky zameraný a bude pre nás inšpiráciou i motiváciou v ďalšej práci. 

Prezentáciu o kurze si môžete pozrieť tu: 

Súčasťou kurzu boli zaujímavé workshopy a prednášky, z ktorých Vám účastníčka vybrala:

 


Vyučovanie obchodnej angličtiny

august 2017 - účastník Mgr. Kopečný - Brighton, UK

Zaujímavé postupy a metódy pre vyučovanie obchodnej angličtiny ako ich vníma Paul Emmerson, jeden z popredných odborníkov v tomto odbore.

Prezentáciu o kurze si môžete pozrieť tu: 


Používanie nových technológií pri vyučovaní angličtiny

august 2017 - účastník Ing. Sňahničanová - Cambridge, UK

Tento kurz je zameraný na získanie inovatívnych foriem a nápadov pre výučbu cez využitie nových technológií. Technológie vo vzdelávaní v súčasnosti sú:


- blended learning: využitie online výučbových programov
- tvorba a využitie audio a video materiálov
- využitie mobilných aplikácií vo výučbe jazyka
- využitie hier vo výučbe jazyka
- nástroje na sledovanie progresu študenta
- tvorba digitálnych testov
- využitie sociálnych sietí na výučbu


Prezentáciu o kurze si môžete pozrieť tu: 


Hospitácie (Job shadowing)

august 2017 - účastník Ing. Sňahničanová - Cardiff, UK

Job shadowing je výborná možnosť vidieť prácu iných kolegov, poučiť sa, inšpirovať. Boli sme sa pozrieť v jazykovej škole vo Walese.

Prezentáciu o náčuvoch si môžete pozrieť tu: 

© 2018 Jazyková škola Trenčín, Považská Bystrica  |  Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky